Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Pomożemy przygotować Twój biznes do zielonej transformacji

 

Skorzystaj z dofinansowania w ramach wsparcia MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Działanie: Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

 

Dzięki projektowi będziesz mógł:

— Udoskonalić zarządzanie zasobami i efektywnie zagospodarować odpady,
— Rozwinąć nowe zrównoważone produkty i usługi,
— Poszerzyć swoją obecność na nowych rynkach i zdobyć nowych klientów,
— Wdrażać innowacyjne modele biznesowe, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju,
— Przygotować się do raportowania zgodnie z zasadami ESG.

 

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

 

Na co?

W ramach I Etapu działania FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.
Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Oceń swój
potencjał GOZ

Wypełnij ankietę przygotowaną przez PARP i dowiedz się czy program jest dla Ciebie. Wypełnienie ankiety pozwoli ocenić obecny potencjał Państwa przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). 

Link do ankiety PARP - autodiagnoza

Kiedy?

Termin składania wniosków: 16 lipca 2024 –  3 kwietnia 2025.

Ile możesz
otrzymać?

Do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, brak potrzeby wkładu własnego.

Maksymalne dofinanso-
wanie

Wzornictwo w MŚP – FEPW.01.04

Rozwijaj się dzięki wzornictwu

 

Skorzystaj z dofinansowania w ramach wsparcia MŚP z Polski Wschodniej  na wykorzystanie wzornictwa w celu lepszego dostosowania Twojej firmy do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności Twoich produktów.
Działanie 1.4 Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje” Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Numer naboru: FEPW.01.04-IP.01-001/24

 

Dzięki projektowi będziesz mógł:

— dostosować firmę do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów,
— zwiększyć atrakcyjność oferowanych produktów i usług,
— poprawić swoją pozycję rynkową.

 

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Obszar geograficzy: Polska Wschodnia, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).

 

Na co?

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.
Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:
—  koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
—  koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
—  nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
—  nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
—  koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
—  koszty usług szkoleniowych,
—  koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Kiedy?

Termin składania wniosków: 7 maja 2024 –  27 lipca 2024.

Ile możesz
otrzymać?

Do 85% wartości projektu.

Maksymalne dofinanso-
wanie

Skontaktuj się z nami

SOKKA. 8 lat doświadczeń w realizacji projektów PARP
100% Skuteczności